Gizlilik Bildirimi

Kişisel Verileriniz Hakkında Bilgilendirme

Dijital Eğitim Belgesi yönetim platformu olan Belgem.io web-sitesi (“Site”) sahibi olan biz, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (“BKM”), kişisel verileriniz güvenliğine önem veriyor ve bunun için en yüksek özeni gösteriyoruz. Bu doğrultuda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri ile uyumlu olarak kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları, işlenmesine dayanak olan hukuki nedenler ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Bir dijital belge yönetimi platformu olan Belgem.io’da kişisel verileriniz platformun kuruluşu, yürütülmesi ve güvenliği amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar dâhilinde işlenmektedir;

Kişisel Verilerinizi kimlere hangi amaçla aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz -aşağıda belirtilen istisnalar hariç- üçüncü partiler ile paylaşılmamakta, kiralanmamakta veya satılmamaktadır.

Bu doğrultuda, kişisel verileriniz Belgem.io tarafından verilen eğitim belgesinin blockzincir ve akıllı kontratlar aracılığıyla diğer katılımcılar ile mutabık kalınarak onaylanması için katılımcı firmaların erişimine elverişli hale getirilmektedir. Bunun yanında kişisel verileriniz, Müşteri hizmetleri, e-mailing vb. konularda BKM’ye teknik destek sağlayan üçüncü kişiler ile orantılılık ilkesi çerçevesinde paylaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen kişiler sadece belirtilen amaçları yerine getirmeleri için gerekli olan kişisel veriye ulaşabilmektedirler ve sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.

Bunun yanında kişisel verilerinizin kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için adli, idari veya düzenleyici kuruluşlarla paylaşılması mümkündür.

Kişisel Verilerinizi ne şekilde ve hangi hukuki sebebe dayanarak topluyor ve işliyoruz?

Ad, soyad, e-mail, TCKN, Cep Telefonu, doğum tarihi (gün, ay ve yıl), private/public key, kişi doğrulama bilgisi,("Profil Bilgisi") ve hangi kurumdan hangi eğitimi veya sertifikayı aldığınız bilgisini ("Eğitim Bilgisi") Site'yi ziyaret ettiğinizde (Çerez Politikamız için tıklayın), Site'ye kaydolurken, Site'yi kullanırken sizden, Katılımcılardan, Merkezi Nüfus İdari Sistemi'nden (Mernis) ve BKM'nin bir hizmeti olan BKM Express'ten toplamaktayız.

Profil ve Eğitim Bilgileriniz

Haklarınız nelerdir, nasıl başvurabilirsiniz?

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kisiselveri@bkm.com.tr e-posta adresinden veya aşağıdaki adresten bizimle iletişime geçebilir ve;

talep edebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvurusu Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvuru esnasında aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur;

Öte yandan, kişisel verilerinizi her zaman size özel tanımlanmış olan üyelik hesabınızdan bizzat güncelleyebilirsiniz.

Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi

Adres: Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat 2-3 Etiler/İstanbul