Sertifikalarınız blockchain tabanlı belgem.io ile güvende

belgem.io, kurumlar tarafından adınıza tanımlanmış sertifikalarınızı özel bir Quorum blockchaini üzerinde güvenle saklar. Asimetrik kriptografi ile doğrulanabilen bu dijital sertifikaları özgeçmişinize, LinkedIn profilinize ekleyebilir, dilediğiniz kişi ve kurumla paylaşabilirsiniz.

Blockchain nedir?

Blockchain, dijital dünyada kimliklendirme ve yetkilendirme gibi konular için yeni fırsatlar sunan ve bu konularda merkezi yöneticilere duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran bir teknolojidir. Yeni dijital ilişkilerin kurulmasını sağlayan bu teknoloji hakkında deneyim kazanmak dünyada bir çok kurumun yakından takip ettiği ve kullanım alanlarını araştırdığı önemli bir konudur.

Blockchain yapıları nelerdir?

İzin gerektiren blockchain’lerde sadece belirlenen eşler (peer) belirli haklarla blok oluşmasına ve mutabakata katkı sağlayabilmektedir. İzin gerektirmeyen blockchain’lerde ise tüm eşler mutabakata ve blok oluşturmaya katkı sağlamaktadır.

Özel blockchain yapıları ise bilginin kimlerle paylaşılacağını belirler. Özel blockchain’lerde ağ, herkese açık değildir ancak ağa girenler blockchain verisine erişim iznine sahiptir. Açık blockchain yapılarında ise ağ tüm eşlerin erişimine açıktır.

Quorum Nedir?

Temeli Ethereum blockchain platformuna dayanan Quorum, yüksek performans, gizlilik ve ölçeklenebilirlik gibi kurumsal ihtiyaçlara odaklanan açık kaynaklı bir blockchain platformudur. J.P. Morgan tarafından geliştirilen Quorum blockchain platformunda Interbank Information Network, JPM Coin ve Microsoft Xbox Lisans Ödemeleri gibi uygulamalar hayata geçirilmiştir.

Azure Blockchain Service nedir?

Azure Blockchain Service, blockchain ağlarının ölçeğe uygun şekilde oluşturulmasını, yönetilmesini ve genişletilmesini sağlayan bir bulut hizmetidir. Sağladığı modüler yönetişim öğeleri ve geliştirici araçlarıyla iş mantığı ve uygulama özelleştirmeyi kolaylaştırır.

Akıllı sözleşme nedir?

Akıllı sözleşme, para, içerik, mülk, hisse veya herhangi bir değerin değişimini kolaylaştıracak bilgisayar kodunu tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Blockchain üzerinde çalışan bir akıllı sözleşmeyi, belirli koşullar karşılandığında kendi kendine otomatik olarak çalışan bir bilgisayar programı şeklinde tanımlayabiliriz.

belgem.io'da Akıllı Sözleşme Kullanımı

belgem.io uygulamasında kullanılan akıllı sözleşmeleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

  • Sertifikanın tanımlanmasını sağlayan sözleşmeler
  • Yönetişim Platformunun kurallarını belirleyen sözleşmeler
  • İşlem izinlerini düzenleyen sözleşmeler

Uygulamanın Amacı

Bankalarası Kart Merkezi (BKM), Microsoft ve Veripark ortaklığı tarafından hayata geçirilen bu uygulamada, Quorum, akıllı sözleşmeler, Istanbul Byzantine Fault Tolerance (IBFT) mutabakat algoritması, kurumlar arası yönetişim uygulaması gibi kavramların test edilmesi amaçlanmıştır.

BKM Express ile Kimlik Verilerinizi Doğrulayın

BKM Express uygulamasıyla oluşturulan QR kodu okutarak yapacağınız 1 TL bağış karşılığında doğrulanmış ad, soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileriniz belgem.io’ya aktarılır.

BKM'nin blockchain vizyonu

Blockchain teknolojisinin doğru anlaşılmasını sağlamak, ilgili araçların olgunluk seviyesini ölçmek, akıllardaki soruları yanıtlamak ve teknolojinin çeşitli iş problemlerine çözüm sağlama yeterliliğine dair kazanımları ekosistem ile paylaşmaktır.

Keşif: Blockchain’in Sırları

BKM ve T2 Yazılım A.Ş. tarafından hazırlanan ve blockchain teknolojisi ile ilgili kavramların, Türkiye’nin ilk blockchain projesi BBN’de kurulan yapının, projenin Hyperledger Fabric 0.6 ile gerçekleştirilen ilk fazına ait çıktıların ve Hyperledger Fabric 1.0 ile gelen yeniliklerin yer aldığı “Keşif: Blockchain’in Sırları” isimli rapora QR kod üzerinden bağış yaparak ulaşabilirsiniz.

bbnlogoluqr